Přínos manuální lymfatické drenáže

pro pacientky s Dg. karcinom prsu

(po ukončené onkologické léčbě, následné radioterapii, chirurgickém zásahu)

 • pomáhá při prevenci a odstranění lymfatických otoků
 • posiluje imunitu, harmonizuje celkovou funkčnost organizmu
 • funguje proti depresivním stavům a poruchám spánku; zlepšuje psychický stav v tomto nelehkém životním období
 • zmírňuje chronickou únavu
 • pomáhá zlepšovat rozsah hybnosti horních končetin po ablaci prsu/prsou a/nebo zajišťující radiologické léčbě
 • celkově napomáhá rychlejší regeneraci organizmu po onkologické či  imunologické léčbě

Lymfodrenáž je speciální léčebná metoda, která podporuje vyplavování odpadních látek z organizmu.

Dalším důležitým aspektem lymfodrenáže je urychlení toku lymfy a podpora látkové výměny v organizmu. Významným způsobem podporuje imunitní systém a napomáhá ke zlepšení metabolismu a zvýšení fyzické kondice.

 

Manuální lymfodrenáž není klasická masáž. Jedná se o speciální manuální techniku.

Rozdíl mezi klasickou masáží a manuální lymfodrenáží je primárně ve vyvinutém tlaku na jednotlivé tkáně. Při lymfodrenáži se terapeut snaží ovlivnit kůži a podkoží, zatímco u klasických masáží se ovlivňuje primárně svalstvo.

Manuální lymfodrenáž je tedy prospěšná pro správné fungování lymfatického systému. Dobře fungující lymfatický systém, tedy dobrá cirkulace lymfy, je důležitý pro správné fungování organismu.

 

Nás zajímají nejvíce otoky vzniklé po operacích prsu, kdy může vzniknout otok paže a hrudníku. Mohou vznikat i otoky dolních končetin po operacích v malé pánvi, které jsou ale poměrně vzácné.

 

U těchto onemocnění je zapotřebí před léčbou vyšetření onkologem, sonografie a případně CT operačního pole a regionálních uzlin. Patologicky zvětšené uzliny jsou kontraindikací pro léčbu.

 

Jak a proč vzniká lymfedém

Pro správnou diagnostiku, k určení správné a účinné léčby je nutné odebrat při operaci určitý počet příslušných – regionálních uzlin k histologickému vyšetření.

U operací prsu to jsou uzliny v podpaží. Záleží na počtu odebraných uzlin a v neposlední řadě i na šetrnosti chirurgického výkonu. Výsledkem je částečně ztížený odtok lymfy z končetiny. K dalšímu narušení odtoku může dojít při následné radioterapii či ablaci prsu/prsou.

   

Lymfedém horních končetin a/nebo hrudníku (lymfatický otok) je častou komplikací, která se může objevit po operaci zhoubného nádoru prsu, kdy jsou odstraněny lymfatické uzliny a také po následné zajišťující léčbě – ablaci jednoho nebo obou prsů či mléčných žláz, v důsledku abnormální akumulace lymfy ve tkáních.

Postihuje až 30% pacientek po operaci zhoubného nádoru prsu.

Má výrazný negativní fyzický i psychický dopad na jedince.

 

Může objevit až měsíce nebo roky po léčbě. Je to stav, který pokud není efektivně léčen, stává se chronickým (přetrvávajícím). 

Manuální (ruční) lymfatická drenáž je terapie (ošetření), která pomáhá zabránit jeho spuštění a zmírnění nebo zmírnění příznaků. 

Pokud se neléčí, lymfedém se zhoršuje. 

Okamžitá léčba také snižuje riziko infekcí a komplikací.

 

Vznik otoku je závislý na mnoha činitelích. Třeba na tom, jak vyvinutý je náš lymfatický systém, na počtu odebraných uzlin a šetrnosti tohoto zákroku, a zda je nutné podstoupit radioterapii.

Někdy otok vznikne ihned po operaci, jindy třeba až za několik let. Není výjimkou ani 18 i 22 let po operaci. Spouštěcím mechanismem v takovém případě může být neúměrná zátěž, neléčená chřipka nebo jiné infekční onemocnění, při kterém zduří uzliny. Lymfatický systém má na starosti také naši obranyschopnost. Zduřelé uzliny nejsou schopny pracovat v plné míře na odtoku lymfy a otok na sebe nemusí nechat dlouho čekat.

 

Lymfedém může postihnout jednu nebo obě paže, hrudník, hlavu a krk, břicho, genitálie nebo nohy. Otok se může zhoršit a stát se závažným. Mohou se objevit kožní vředy nebo jiné problémy. Postižené oblasti jsou také náchylnější k infekci.

Během léčby zhoubného nádoru prsu mohou být některé nebo všechny lymfatické uzliny v podpaží léčeny ozařováním. 

Lymfatické uzliny v podpaží drénují tekutinu z horní části paží, z většiny prsou a z oblasti hrudníku, krku a podpaží.

Po odstranění mnoha lymfatických uzlin pod paží je žena vystavena vyššímu riziku lymfedému po zbytek života. Radiační léčba lymfatických uzlin pod paží může způsobit zjizvení a blokády, které také dále zvyšují riziko lymfedému. 

 

Krátké akutní stadium, trvající několik týdnů, se vyznačuje bolestivostí a pocitem napětí. Začíná-li otok brzo po operaci, může být tento stav přisuzován spíše pooperačnímu průběhu.

Toto první stadium přechází do stadia druhého, ve kterém je končetina bez klinicky patrného otoku. Doba druhého stadia (tzv. latentní) může být různě dlouhá. Po ní následuje doba chronického otoku.

Zprvu je otok měkký, pastózní, tlak prstu zanechává důlky. Postupem času, vlivem městnání v podkoží, kůže zhrubne a ztuhne, vymizí žilní kresba, není možné vytvořit kožní řasu a tlak prstu důlek nevytvoří. Končetina ztrácí svůj přirozený tvar a postupně se deformuje.

Ve finální fázi u neléčeného otoku mohou na kůži vzniknout puchýřky vyplněné lymfou, která po prasknutí vytéká.

 

Komplexní efektivní léčba otoků

Před zahájením léčby musí lékař odlišit otoky vzniklé na základě selhávání srdce, jater nebo ledvin. Tyto otoky neléčíme, léčit se musí příčina, tedy srdce, játra, ledviny.

 Je pochopitelné, že čím dříve začneme s léčbou, naděje na úplné vyléčení je daleko větší, než u zastaralých otoků. Již zhruba po půl roce intenzivního otoku, vlivem tlaku lymfy, vznikají v podkoží fibrotické změny, které jsou neodstranitelné. Otok změkne, ustoupí, ale stoprocentní návrat k normálu nelze očekávat.

 

Komplexní léčba pooperačních otoků se v ideálním případě skládá z:

 • a) manuální lymfodrenáže
 • c) lymfatického kineziotejpingu
 • d) cvičení
 • e) správné péče o pokožku

Léčba závisí na tom, jak závažný je problém. Zahrnuje způsoby, jak pomoci předcházet a zvládat stav.

Používání manuální lymfatické drenáže se stalo celosvětově běžnou léčbou lymfedému, zejména v evropských nemocnicích a klinikách.

Studie prokázaly, že manuální lymfatická drenáž má příznivý vliv na léčbu lymfedému související s operací zhoubného nádoru prsu. 

Typy lymfedémů

 • Lehký typ lymfedému se může objevit během několika dnů po operaci a obvykle trvá krátkou dobu.
 • Lymfedém se také může objevit asi 4 až 6 týdnů po operaci nebo ozařování a poté časem odezní.
 • Nejběžnější typ lymfedému je nebolestivý a může se pomalu rozvinout 18 až 24 měsíců nebo i mnohem déle po operaci. Stav se samovolně nezlepšuje a může se bez efektivní lymfatické drenáže stát chronickým.

Dá se lymfedému předcházet?

Včasnou efektivní manuální lymfatickou drenáží, případně kombinovanou terapií s lymfatickým kyneziotejpingem.

Příznaky lymfedému

Hlavním příznakem lymfedému po léčbě rakoviny prsu je otok paže na straně, kde byly odstraněny lymfatické uzliny. Míra otoku se může lišit. 

 

Další příznaky lymfedému mohou zahrnovat

 • pocit plnosti, tíhy nebo napětí v paži, na hrudi nebo v podpaží
 • podprsenka, oblečení nebo šperky nesedí jako obvykle
 • bolest nebo nová bolest v paži
 • problémy s ohýbáním nebo pohybem kloubu, jako jsou prsty, zápěstí, loket nebo rameno
 • otok paže a/nebo ruky
 • ztluštění nebo změny na kůži
 • slabost v paži

Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, okamžitě navštivte svého ošetřujícího lékaře. Léčbu je třeba zahájit hned, aby se lymfedém nezhoršil.

Prevence

Ochrana paže na straně operace je po operaci prsu velmi důležitá. Špatná drenáž lymfatického systému může způsobit, že tato paže je více ohrožena infekcí a méně citlivá na extrémní teploty. Buďte si vědomi činností, které vyvíjejí příliš velký tlak na postiženou paži. 

 

Abyste ochránili svou paži, dodržujte následující

 • injekce, odběry krve a měření krevního tlaku se provádějí POUZE na nepostižené paži!!!
 • nenoste oblečení s elastickými manžetami nebo těsnými pásky, na postižené paži nenoste hodinky, prstýnky a náramky a to ani když se Vám zdají volné
 • kabelku nebo těžká zavazadla noste nepoškozenou paží
 • při holení podpaží buďte velmi opatrní a používejte čistou žiletku
 • vyhýbejte se přehřívání, nadměrnému slunění a jiným popáleninám postižené paže
 • při práci na zahradě a při použití silných čisticích prostředků pro domácnost VŽDY používejte rukavice
 • denně očistěte pokožku postižené paže, jemně ji osušte a naneste pleťové mléko nebo krém
 • pravidelně provádějte doporučená cvičení, abyste zlepšili odvodnění
 • jezte zdravou stravu s nízkým obsahem sodíku
 • vyhněte se extrémně vysokým nebo nízkým teplotám na postižené paži, jako jsou vířivky, sauny a vyhřívací podložky nebo ledové obklady, nevhodné jsou i kryoterapie apod.
 • vyvarujte se přetížení při nadměrném cvičení, zvláště na nářadí
 • pečujte o své nehty dobře a nekousejte si kůžičku kolem nehtů, při zastřihávání kůžičky buďte velmi velmi opatrní na poranění
 • všechny rány na postižené paži očistěte mýdlem a vodou a poté naneste antibakteriální mast a sterilní obvaz
 • chraňte své prsty před píchnutím jehlou a ostrými předměty a jiným invazivním poraněním, pozor na škrábnutí či kousnutí od domácích mazličků či volně žijících zvířat
 • vyhněte se prudkým opakovaným pohybům proti odporu, jako je drhnutí, tahání nebo tlačení postiženou paží (žehlení, drhnutí kartáčem, pletení, háčkování….)
 • okamžitě informujte svého ošetřujícího lékaře, pokud máte jakékoli známky infekce, jako je zarudnutí, bolest, teplo, zvýšený otok nebo horečka.

 

Každý, kdo se rozhodne působit na lymfaticko-cévní systém, musí mít dobré anatomické znalosti lymfatického systému a umět rozlišit příčinu otoku, protože otoky mohou být projevem velké řady onemocnění.

 

Ať již působíme manuání lymfodrenáží či pomocí kinesiotejpu (nebo kombinací zmíněných) vždy bychom měli umět správně vyhodnotit strategii terapie, být si vědomi kontraindikací a situací, kdy bychom měli být velice opatrní při zasahování do cévně-lymfatického systému.

 

VYBÍREJTE SI SVÉHO LYMFOTERAPEUTA PEČLIVĚ A UVÁŽLIVĚ

Nejlépe na základě doporučení Vašeho onkologa, chirurga, ošetřujícího lékaře, pacientské organizace či zkušenosti jiných pacientů.

 

 Indikace lymfatických drenáží a lymfatického kinesiotejpingu

 • lymfedémy primární, sekundární (po radioterapii, chemoterapii, exenteraci uzlin,

  ablaci prsu/prsů)

• nestlačitelný, chronický, jednostranný/oboustranný otok, končetina tvaru válce

• pooperační otoky

• traumatické otoky

• neinfekční otoky (artróza,…)

• terapie jizev

• terapie křečových žil (varixů)

• chronická žilní insuficience (jedno/oboustranný otok, většinou se změnami kůže, 

   eventuelně bércovými vředy)

• otoky obličeje (pooperační, poúrazové)

• hojení ran

 

Kontraindikace lymfatických drenáží a lymfatického kinesiotejpingu

relativní 

• diabetes mellitus

• onemocnění ledvin

• vrozené srdeční vady

• závažné hemodynamické změny

• křehká a hojící se kůže

• těhotenství

• hnisavé kožní projevy,

• bradavice, mateřská znaménka

• otevřené rány

• horečnaté stavy

• elefantiáza

• kardiopulmonární dekompenzace

• ekzémy, alergie na složky kinesio tapu

 

absolutní

• otoky renálního původu (stlačitelný otok)

• otoky hepatálního původu (stlačitelný otok)

• otoky kardiálního původu (selhávání pravé poloviny srdce - stlačitelný otok kolem kotníků obou DKK, nejmenší po ránu a zvětšující se po námaze)

• otoky zánětlivého - infekčního původu (erysipel - zarudlý bolestivý otok )

• otoky v souvislosti s alergickou reakcí

• lymforhea

• hluboká žilní trombóza (jednostranný, akutně vzniklý, elastický, bolestivý otok s horkou napjatou kůží)

• aktivní onkologický proces

• tromboflebitida (zarudlý, palpačně bolestivý pruh)