LYMFATICKÝ KINEZIOTEJPING

ANEB TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ KINEZIOTEJPU K OVLIVNĚNÍ LYMFATICKÉHO

A CÉVNÍHO SYSTÉMU

 

Ovlivnění lymfatického systému prostřednictvím kineziotejpu, nebo také lymfatický tejping či lymfotejping, je vlastně jednou z korekčních technik metody kineziotejpingu, a to korekcí lymfatickou.

V lymfotejpingu se využívá speciální elastický kineziotejp vysoké kvality s neagresivním jemným lepidlem, který je při dodržení pravidel pro správnou aplikaci a správné sejmutí, velice účinný a zároveň velice šetrný k pokožce.

Správná barva tejpu pro lymfatický tejping je pouze tělová.

 

My používáme k ošetření výhradně materiál K-Active Gentle, který obsahuje speciální lepidlo Stratagel, které je mimořádně nealergické.

Tento typ tejpu se využívá i při hojení ran po operačních zákrocích.  

Kineziotejp se nanáší na specificky napolohovaný segment těla, který chceme ošetřit. Díky tomu vznikne v lymfatických kapilárách podtlak a lymfa je z mezibuněčného prostoru lépe nasávána do mízních cév. U správně nalepeného kineziotejpu dochází k „nadlehčení“ kůže, a tím k dekompresi mízních i krevních kapilár. Vzhledem k elastičnosti kineziotejpu (tzv. „recoil efekt“), se jednotlivé aplikované pruhy kineziotejpu smršťují zpět a řídí tak tok lymfy.

 

Mikropohyby kineziotejpu při pohybu způsobují mikromasáž kůže a podkoží. Dochází tak ke stimulaci extero-, proprio- a interoreceptorů umístěných v kůži. Je ovlivněn neurovegetativní systém i svalově-kloubní aparát. Aplikace lymfatické korekce zlepšuje cirkulaci krevní i lymfatickou, následkem toho dojde ke zlepšení lokálního metabolismu a imunologických procesů, což se projeví například při hojení ran.

 

V lymfotejpingu, stejně jako u jiných technik kineziotejpingu, necháváme kinesiotejp nalepený 1-5 dní. Nutné je i zachování alespoň 24h pauzy před dalším lepením k regeneraci kůže a receptorů.

 

I v tomto případě platí, že by ošetření měl provádět pouze zkušený lymfoterapeut s následným vzděláním k aplikaci kineziotejpingu.