Lucie - lymfoterapuet, kyslíkový terapeut, terapeut mobilizace pohybového aparátu; ergonomické poradenství, stress management; psychologický rozbor osobnosti a osobnostní terapie

14 let manažerka na volné noze, absolventka Oxford University, UK.
V roce 2012 absolvovala rekvalifikační vzdělání v oboru sportovní, regenerační a rekondiční masér a následně manuální lymfodrenáž. Úspěšně složila zkoušky teoretické i praktické v Nestátním zdravotnickém zařízení Stanislava Flandery a stala se lymfoterapeutkou. Teoretická část: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. - profesor na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze;                   praktická výuka a zkouška: Mgr. Eva Hrubá, Ph.D. - fyzioterapeutka, dlouhodobě se věnuje manuální lymfodrenáži, žačka MUDr. M. Bechyněho.
V roce 2014 absolvovala tamtéž vzdělávání pro diagnostiku  a aplikaci lymfatického kineziotejpingu. Teoretická i praktická část: Mgr. Stanislav Flandera, PhD.
Zkouška z klinické psychologie na Univerzitě J.A.Komenského v Praze.
Věnuje se lymfatickým terapiím, kyslíkovým terapiím a poradenské činnosti v oblasti ergonomie, psychologie, prevenci stresu a syndromu vyhoření.
 
Je jednou z dobrovolnic a tváří kampaně  RUCE NA PRSA - kampaň pro zvýšení povědomí o nutnosti samovyšetřování prsou: včasná diagnóza = větší šance na úspěšnou léčbu.